دکتر محمد رضا ترحمی

بیوگرافی

دکتر محمدرضا ترحمی در سال 1372 با پذیرش در رشته پزشکی عمومی, پا به عرصه طبابت نهاد.

در طی دوران ﺗﺤصیل ﻫﻤﻮاره ﺟﺰو دانشجویان ﻣﺸﺘﺎق یادگیری و و ﺳﺎعی ﺑﻮده ﺑﺎ ﻛﺴﺐ رﺗﺒﻪ اول در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎیه و پیش ﻛﺎرورزی واﺧﺬ درﺟﻪ ﻋالی در مقطع ﭘﺰﺷکی عمومی فارغ التحصیل شد.

علاقه وافر ایشان به علم پزشکی سبب شد تا ایشان به دانش پزشکی عمومی افاقه ننمایند و با علاقه و پشتکار, به مدارج علمی بالایی در پزشکی دست یابند.

دکتر محمد رضا ترحمی در آزمون ورودی رشته فوق تخصصی جراحی پلاستیک و زیبایی رتبه اول را کسب نمودند.

این موفقیت بی نظیر حاصل تلاش بی شائبه ایشان در کسب دانش بوده است که با تجربه عملی گره خورده بود.

دکتر محمد رضا ترحمی

مدارک و مدارج

-فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدارج :
-رتبه اول آزمون پیش کارورزی در دکترای عمومی
-رتبه اول آزمون پذیرش دستیار تخصصی در رشته جراحی عمومی
-رتبه اول آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی
-رتبه اول آزمون دانشنامه فوق تخصصی در رشته جراحی پلاستیک و زیبایی

مطالب اخیر

دانستنی های زیبایی

همه دانستنی ها